12 lis 2012

odbicie zamglonej myśliodwrotnie rozmytym kształtem
wpada w oko

też nieostra
jak we śnie - obrosła w podtekst

odtąd można było przypuszczać
o drugim dnie

zanurzając się
coraz łatwiej osiąga swą postać

gdy wypływa lekka - odciążona
łapie oddech

na przemian
jawi się ona i nie-ona – ułuda

ilekroć chcesz sięgnąć tworu
niejasnego

zamąć tło
i bacz ile zostało trzeźwego

___________________________
Napisał Grzegorz Trochimczuk
Ilustracja: fotografia Moniki Trochimczuk
Iwy,6 listopada 2012