14 lis 2018

Łączy czy dzieli

Ruchoma woda ślepa na wschody i zachody.
Nieczuła na języki i narody.
Rzeka skąpa w mosty.

Na lewym brzegu Wisły schody.
Na prawym ogrody.
Tędy i owędy wodorosty.

Gdzie spojrzeć rzucona kość niezgody.
Gdzie spojrzeć głodnych lebiody.
Przed podniesieniem czas postny.

__________________________
Ilustracja: Stanisław KAMOCKI (1875 - 1944) Galery na Wiśle
Warszawa, 14 listopada 2018